• Dokumentacja
Historia choroby zapisywana jest w Karcie pacjenta. Pacjent po każdej wizycie, jeśli ma taką wolę,  może zapoznać się z wpisem.

Plan leczenia
Lekarz na jednej z pierwszych wizyt proponuje pacjentowi plan leczenia, dobrany optymalnie na podstawie przeprowadzonego badania jamy ustnej i rozmowy. Ustalana jest częstotliwość i harmonogram wizyt. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent zna orientacyjny koszt, a także termin zakończenia leczenia, a rozwiązania i metody  ustalane są w zależności od wskazań lekarskich i możliwości finansowych pacjenta.

Zgoda na leczenie
Pacjent przed rozpoczęciem leczenia jest zapoznawany ze wszystkimi aspektami, jakie wiążą się z
zabiegiem. Lekarz omawia metodę i plan leczenia, przedstawia warianty materiałowe i cenowe, informuje o
problemach, jakie mogą pojawić się w trakcie leczenia. Wykonanie zabiegu odbywa się po wyrażeniu zgody
przez pacjenta. Pozwala to uniknąć ewentualnych rozczarowań i na wstępie określić ograniczenia, jakie
niesie współczesna medycyna.


Dotrzymywanie terminu wizyty
Każdy pacjent zapisywany jest na określony dzień i określoną godzinę. Lekarz dokłada wszelkich starań, aby termin wizyty był dotrzymany, jednak w razie przedłużającego się oczekiwania, prosimy o wyrozumiałość. Czas trwania zabiegu nie zawsze może być precyzyjnie określony, co wynika ze specyfiki pracy w dziedzinie medycyny. Ze swojej strony bardzo prosimy pacjentów o punktualność przybywania na wizytę, a w razie koniczności jej odwołania i przełożenia, o kontakt telefoniczny z możliwie jak największym wyprzedzeniem

Pacjenci z bólem
Pacjenci zgłaszający się z bólem przyjmowani są poza kolejnością po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z gabinetem. Prosimy pamiętać, aby nie czekać do momentu, kiedy ból zęba stanie się
już nie do zniesienia, ale jak najszybciej zgłosić się do lekarza stomatologa.

Płatności
Płatności mogą być dokonywane w gotówce lub za pomocą kart płatniczych i kredytowych.